Menu

Katalóg výrobkov

Zameriavame sa na výskum liečivých účinkov jednotlivých molekúl. Najviac inspirácie čerpáme v prírode. Výsledky týchto aktivít nám umožňujú vyvíjať účinné a zároveň šetrné riešenia pre radu bežných zdravotných ťažkostí, s ktorými sa stretáva každý z nás.

Vývojové a výskumné projekty