Menu

Kontakty

Zastúpenie Česká republika

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442, 281 67
Stříbrná Skalice, Česká republika
IČ: 25929763 DIČ: CZ25929763
bankové spojenie: Komerční banka, a.s. č. účtu: 123-2700000297/0100
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddieli C, vložka 116666
Priame kontakty Česká republika
Petr Behenský
konateľ spoločnosti
+420 777 704 810  petr.behensky@eneo.cz
David Fiala
riaditeľ spoločnosti
+420 724 071 680 david.fiala@eneo.cz
Hana Glasová
manažérka kvality
+420 724 957 991 hana.glasova@eneo.cz
Dagmar Votočková
finančná riaditeľka
+420 731 657 529 dagmar.votockova@eneo.cz
Zdeňka Behenská
manažérka marketingu
+420 731 189 922 zdenka.behenska@eneo.cz
Pavel Stulík
vedúci výroby
+420 722 299 000 pavel.stulik@eneo.cz
Václav Polanka
Country Manager CZ
+420 777 704 811 vaclav.polanka@eneo.cz
Obchodní zástupcovia
Yvona Suchá
región Praha 1, 4, 7, 8, 9, 10, stredné a severozápadné Čechy
+420 731 403 960 yvona.sucha@eneo.cz
Stanislav Vachoušek
región Praha 2, 3, severné a východné Čechy
+420 733 530 714 stanislav.vachousek@eneo.cz
Jan Šulan
región Praha 5, 6, južné a západné Čechy
+420 734 892 978 jan.sulan@eneo.cz
Josef Langer
región severná Morava
+420 733 123 427 josef.langer@eneo.cz
Jiří Kobián
región južná Morava
+420 733 123 430 jiri.kobian@eneo.cz

Zastúpenie Slovensko

ENEO Pharmaceuticals, s. r. o., o. z.

Rudina 493

023 31 Rudina

Slovenská republika

IČO: 47843578 DIČ: 2024119306, IČ DPH: SK2024119306
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
                      IBAN: CZ52 0100 0001 2327 0294 0207
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Po, vložka č. 10424/L
zuzana.hruskova@eneo.cz
Priame kontakty
Zuzana Hrušková
Country Manager SK
+421 903 210 444 zuzana.hruskova@eneo.cz
Obchodní zástupcovia
Martin Michal
región stredné Slovensko
+421 903 501 444 martin.michal@eneo.cz
Michal Hrinko
región východné Slovensko
+421 903 581 444 michal.hrinko@eneo.cz
Elena Červeňanová
región západné Slovensko
+421 903 580 444 elena.cervenanova@eneo.cz

Zastúpenie Estónsko

Obchodný manažer EE

Zastúpenie Maďarsko

Obchodná manažérka HU

Vývojové a výskumné projekty